2 Ekim 2012 Salı

ARAPÇA DERSLERİ

Bu bölümdeki sunumlar, Arap Eğitim Kültür Bilim Teşkilatı’nın hazırlamış olduğu ve Radyo Dershanesi’ndeki derslerin sunumunda esas alınan, aynı zamanda kurslarımızda kaynak olarak yararlanılan “El-Kitabu’l - Esasi Fi Ta’limi’l – Luğati’l – Arabiyyeti Li Ğayri’n – Natıkine Biha” adlı, toplamı üç ciltten oluşan Arapça öğretim setindeki örnek dersleri içermektedir.

            Ders sunumu esnasında zikredilen sayfalar, yukarıda bahsedilen öğretim setindeki sayfaları ifade etmektedir.
Ses dosyaları, siteye orijinal şekliyle yerleştirildiğinden, açılması zaman alabilir.
Dinlemek için seçtiğiniz dosya açılıncaya kadar lütfen bekleyiniz.


TEMEL DÜZEY DERS ÖRNEKLERİ
 Harflerin Okunuşu59 , 60
Dinle
Kaydet
 BOSCH Formülü
Dinle
Kaydet
 İsim Cümlesi 1
Dinle
Kaydet
 İsim Cümlesi 2
Dinle
Kaydet
 5. Dersin Çevirisi96 – 99
Dinle
Kaydet
 8. Derse Giriş139 – 143
Dinle
Kaydet

ORTA DÜZEY DERS ÖRNEKLERİ
 1. Derse Giriş15 , 16
Dinle
Kaydet
 Mechul Fiille İlgili Alıştırmalar 156
Dinle
Kaydet
 Mechul Fiille İlgili Alıştırmalar 256 , 57
Dinle
Kaydet
 5. Dersin Çevirisi72 – 74
Dinle
Kaydet
 6. Dersin Çevirisi 182
Dinle
Kaydet
 6. Dersin Çevirisi 282 – 84
Dinle
Kaydet

YÜKSEK DÜZEY DERS ÖRNEKLERİ
    Bu bölümdeki sunumlar, Medine İslam Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu,  Durusu'l- Luğati’l Arabiyye  adlı, toplamı üç ciltten oluşan Arapça öğretim serisinin 3.cildindeki örnek dersleri içermektedir. 
    Ders sunumu esnasında zikredilen sayfalar, yukarıda bahsedilen öğretim setindeki sayfaları ifade etmektedir.
3. CİLD
KONUSAYFA  
 Takdiri İ'rab8 - 10
Dinle
Kaydet
 Lazım Fiil'in Müteaddi Yapılışı 2156 , 157
Dinle
Kaydet
 Asâ Fiili 2, Msdry Mâ'sı ve 25.Dersin Çevirisi209 - 211
Dinle
Kaydet
 25. Dersin Çevirisi - 2211 - 213
Dinle
Kaydet
 İllâ ile İstisnâ ve Hükümleri265
Dinle
Kaydet
 Ğayr-i Munsarif279 , 280
Dinle
Kaydet
 Zilzal Suresi, 1 - 4. Ayetlerin Meal ve İ'rabı 
Dinle
Kaydet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder