2 Ekim 2012 Salı

MEHMUZUL LAM


MEHMUZUL LAM
Mehmuzul Lam dört babdan gelir:
  1. ikinci babdan gelir: طَرَأَ ، يَطْرِئُ gibi.
  2. Üçüncü babdan gelir: قَرَأَ ، يَقْرَأُ gibi.
  3. Dördüncü babdan gelir: ظَمِئَ ، يَظْمَأُ gibi.
  4. Beşinci babdan gelir: جَرُئَ ، يَجْرُؤُ gibi.
Mehmuzul Lam hangi babdan gelirse gelsin mazi malumu, mazi meçhulü, muzari malumu, muzari meçhulü, muzari mansubu, muzari meczumu ve emri hazırın malumu aynen sahih gibi çekilir. Demek ki, mehmuzul lam’lık bir ad’dan başka bir şey değildir.
Dikkat:
-          CAHDİ MUTLAK’ın malum ve meçhul büyün çekimlerinde لَمْ yerine لَمَّا getirirsek CAHDİ MUSTAĞRAK meydana gelir.
-          Malum ve meçhul altı gaib çekiminde لَمْ yerine لِ  getirirsek EMRİ GAİB, لاَgetirirsek NEHYİ GAİB meydana gelir.
-          Yalnız meçhul altı muhatab çekiminde لَمْ yerine لِ  getirirsek EMRİ HAZIR’ın meçhulü meydana gelir.
-          Malum ve meçhul altı muhatab çekiminde لَمْ yerine لِ  getirirsek NEHYİ HAZIR meydana gelir.
-           Malum ve meçhul iki MÜTEKELLİM çekiminde لَمْ yerine لِ  getirirsek EMRİ MÜTEKELLİM, لاَ getirirsek NEHYİ MÜTEKELLİM meydana gelir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder