2 Ekim 2012 Salı

NAKIS FİİLLERNAKIS FİİLLER
Nakıs fiil yalnız 6. babdan gelmez.
Birinci babdan gelen nakıs fiiller فَعَا، يَفْعُو şeklinde olur. دَعَا، يَدْعُو gibi.
İkinci babdan gelen nakıs fiiller فَعَى، يَفْعِى şeklinde olur. حَمَى، يَحْمِى gibi.
Üçüncü babdan gelen nakıs fiiller
Bazen;
فَعَى، يَفْعَى şeklinde olur. رَعَى، يَرْعَى gibi.
Bazen;
فَعَا، يَفْعَى şeklinde olur. صَعَ، يَصْعَى ve ذَحَا، يَذْحَى ve طَهَا، يَطْهَى gibi.
Dördüncü babdan gelen nakıs fiiller فَعِىَ، يَفْعَى şeklinde olur. نَسِىَ، يَنْسَى gibi.
Beşinci babdan gelen nakıs fiiller فَعُوَ، يَفْعُو şeklinde olur. نَهُوَ، يَنْهُو gibi.
MAZİ MALUM
Birinci babda: فَعَا şeklinde bulunur.
İkinci babda: فَعَى şeklinde bulunur.
Üçüncü babda: فَعَا veya فَعَى şeklinde bulunur.
Dördüncü babda: فَعِىَ şeklinde bulunur.
Beşinci babda: فَعُوَ şeklinde bulunur.
Birinci babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
فَعَوْافَعَوَافَعَامُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
فَعَوْنَفَعَتَافَعَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
فَعَوْتُمْفَعَوْتُمَافَعَوْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
فَعَوْتُنَّفَعَوْتُمَافَعَوْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
فَعَوْنَافَعَوْتُ مُتَكَلِّمٌ
Birinci babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
دَعَوْادَعَوَادَعَامُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
دَعَوْنَدَعَتَادَعَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
دَعَوْتُمْدَعَوْتُمَادَعَوْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
دَعَوْتُنَّدَعَوْتُمَادَعَوْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
دَعَوْنَادَعَوْتُ مُتَكَلِّمٌ
İkinci babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
فَعَوْافَعَيَافَعَىمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
فَعَيْنَفَعَتَافَعَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
فَعَيْتُمْفَعَيْتُمَافَعَيْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
فَعَيْتُنَّفَعَيْتُمَافَعَيْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
فَعَيْنَافَعَيْتُ مُتَكَلِّمٌ
İkinci babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
حَمَوْاحَمَيَاحَمَىمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
حَمَيْنَحَمَتَاحَمَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
حَمَيْتُمْحَمَيْتُمَاحَمَيْ تَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
حَمَيْتُنَّحَمَيْتُمَاحَمَيْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
حَمَيْنَاحَمَيْتُ مُتَكَلِّمٌ
Üçüncü babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
رَعَوْارَعَيَارَعَىمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
رَعَيْنَرَعَتَارَعَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
رَعَيْتُمْرَعَيْتُمَارَعَيْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
رَعَيْتُنَّرَعَيْتُمَارَعَيْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
رَعَيْنَارَعَيْتُ مُتَكَلِّمٌ
Dördüncü babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
فَعُوافَعِيَافَعِىَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
فَعِينَفَعِيَتَافَعِيَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
فَعِيتُمْفَعِيتُمَافَعِيتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
فَعِيتُنَّفَعِيتُمَافَعِيتِمُؤَنَّثٌ Dişil
فَعِينَافَعِيتُ مُتَكَلِّمٌ
Dördüncü babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
نَسُوانَسِيَانَسِىَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
نَسِينَنَسِيَتَانَسِيَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
نَسِيتُمْنَسِيتُمَانَسِيتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
نَسِيتُنَّنَسِيتُمَانَسِيتِمُؤَنَّثٌ Dişil
نَسِينَانَسِيتُ مُتَكَلِّمٌ
Beşinci babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
فَعُوافَعُوَافَعُوَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
فَعُونَفَعُوَتَافَعُوَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
فَعُوتُمْفَعُوتُمَافَعُوتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
فَعُوتُنَّفَعُوتُمَافَعُوتِمُؤَنَّثٌ Dişil
فَعُونَافَعُوتُ مُتَكَلِّمٌ
Beşinci babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
نَهُوانَهُوَانَهُوَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
نَهُونَنَهُوَتَانَهُوَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
نَهُوتُمْنَهُوتُمَانَهُوتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
نَهُوتُنَّنَهُوتُمَانَهُوتِمُؤَنَّثٌ Dişil
نَهُونَانَهُوتُ مُتَكَلِّمٌ
MAZİ MEÇHUL
Mazi Meçhul yalnız bir şekli vardır ki, o da فُعِىَ şeklindedir. دُعِىَ، حُمِىَ، رُعِىَ، نُسِىَ gibi.
Mazi Meçhul:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
فُعُوافُعِيَافُعِىَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
فُعِينَفُعِيَتَافُعِيَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
فُعِيتُمْفُعِيتُمَافُعِيتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
فُعِيتُنَّفُعِيتُمَافُعِيتِمُؤَنَّثٌ Dişil
فُعِينَافُعِيتُ مُتَكَلِّمٌ
Mazi Meçhul:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
دُعُوادُعِيَادُعِىَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
دُعِينَدُعِيَتَادُعِيَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
دُعِيتُمْدُعِيتُمَادُعِيتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
دُعِيتُنَّدُعِيتُمَادُعِِيتِمُؤَنَّثٌ Dişil
دُعِينَادُعِيتُ مُتَكَلِّمٌ


MUZARİ MALUMMuzari Malumunun üç şekli vardır:
Birinci ve Beşinci bablarda يَفْعُو şeklinde gelir.
İkinci babda يَفْعِى şeklinde gelir.
Üçüncü ve dördüncü bablarda يَفْعَى şeklinde gelir.
Birinci ve beşinci bablardan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
يَفْعُونَيَفْعُوَانِيَفْعُومُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَفْعُونَتَفْعُوَانِتَفْعُومُؤَنَّثٌ Dişil
تَفْعُونَتَفْعُوَانِتَفْعُومُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَفْعُونَتَفْعُوَانِتَفْعِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَفْعُواَفْعُو مُتَكَلِّمٌ
Birinci babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
يَدْعُونَيَدْعُوَانِيَدْعُومُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَدْعُونَتَدْعُوَانِتَدْعُومُؤَنَّثٌ Dişil
تَدْعُونَتَدْعُوَانِتَدْعُومُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَدْعُونَتَدْعُوَانِتَدْعِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَدْعُواَدْعُو مُتَكَلِّمٌ
Beşinci babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
يَنْهُونَيَنْهُوَانِيَنْهُومُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَنْهُونَتَنْهُوَانِتَنْهُومُؤَنَّثٌ Dişil
تَنْهُونَتَنْهُوَانِتَنْهُومُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَنْهُونَتَنْهُوَانِتَنْهِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَنْهُواَنْهُو مُتَكَلِّمٌ
İkinci babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
يَحْمُونَيَحْمِيَانِيَحْمِىمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَحْمِينَتَحْمِيَانِتَحْمِىمُؤَنَّثٌ Dişil
تَحْمُونَتَحْمِيَانِتَحْمِىمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَحْمِينَتَحْمِيَانِتَحْمِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَحْمِىاَحْمِى مُتَكَلِّمٌ
Üçüncü ve dördüncü bablardan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
يَفْعَوْنَيَفْعَيَانِيَفْعَىمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَفْعَيْنَتَفْعَيَانِتَفْعَىمُؤَنَّثٌ Dişil
تَفْعَوْنَتَفْعَيَانِتَفْعَىمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَفْعَيْنَتَفْعَيَانِتَفْعَيْنَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَفْعَىاَفْعَى مُتَكَلِّمٌ
Üçüncü babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
يَرْعَوْنَيَرْعَيََانِيَرْعَىمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَرْعَيْنَتَرْعَيَانِتَرْعَىمُؤَنَّثٌ Dişil
تَرْعَوْنَتَرْعَيَانِتَرْعَىمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَرْعَيْنَتَرْعَيَانِتَرْعَيْنَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَرْعَىاَرْعَى مُتَكَلِّمٌ
Dördüncü babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ  
يَنْسَوْنَيَنْسَيَانِيَنْسَىمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَنْسَيْنَتَنْسَيََانِتَنْسَىمُؤَنَّثٌ Dişil
تَنْسَوْنَتَنْسَيَانِتَنْسَىمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَنْسَيْنَتَنْسَيَانِتَنْسَيْنَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَنْسَىاَنْسَى مُتَكَلِّمٌ
MUZARİ MEÇHULMuzari Meçhul yalnız يُفْعَى şeklindedir. Şu halde:
يَدْعُو fiilinin meçhulü يُدْعَى olur.
يَحْمِى fiilinin meçhulü يُحْمَى olur.
يَرْعَى fiilinin meçhulü يُرْعَى olur.
يَنْسَى fiilinin meçhulü يُنْسَى olur.
Muzari Meçhuller şu şekil çekilir:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
يُفْعَوْنَيُفْعَيَانِيُفْعَىمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يُفْعَيْنَتُفْعَيَانِتُفْعَىمُؤَنَّثٌ Dişil
تُفْعَوْنَتُفْعَيََانِتُفْعَىمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تُفْعَيْنَتُفْعَيَانِتُفْعَيْنَمُؤَنَّثٌ Dişil
نُفْعَىاُفْعَى مُتَكَلِّمٌ

جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
يُدْعَوْنَيُدْعَيََانِيُدْعَىمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يُدْعَيْنَتُدْعَيََانِتُدْعَىمُؤَنَّثٌ Dişil
تُدْعَوْنَتُدْعَيَانِتُدْعَىمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تُدْعَيْنَتُدْعَيَانِتُدْعَيْنَمُؤَنَّثٌ Dişil
نُدْعَىاُدْعَى مُتَكَلِّمٌ
MUZARİ MANSUP 
Nakıs fiillerin muzari mansubu ن’lu sigalarda sahihteki kaideye tabiidir. ن’suz beş sigaya gelince eğer son harfi و yahut ى ise bu harfler üstün okunur. Ve eğer son harf الف ise olduğu gibi kalır.
Malum olarak لَنْ يَدْعُوَ، لَنْ يَحْمِىَ، لَنْ يَنْهُوَ، لَنْ يَرْعَى، لَنْ يَنْسَى gibi.
Meçhul olarak لَنْ يُنْسَى، لَنْ يُرْعَى، لَنْ يُحْمَى، لَنْ يُدْعَى gibi.
Muzari Malum Mansup birinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَنْ يَدْعُوالَنْ يَدْعُوَالَنْ يَدْعُوَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يَدْعُونَلَنْ تَدْعُوَالَنْ تَدْعُوَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَدْعُوالَنْ تَدْعُوَالَنْ تَدْعُوَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تَدْعُونَلَنْ تَدْعُوَالَنْ تَدْعِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَدْعُوَلَنْ اَدْعُوَ مُتَكَلِّمٌ
Muzari Malum Mansup üçüncü babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَنْ يَنْهُوالَنْ يَنْهُوَالَنْ يَنْهُوَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ تَنْهُونَلَنْ تَنْهُوَالَنْ تَنْهُوَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَنْهُوالَنْ تَنْهُوَالَنْ تَنْهُوَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تَنْهُونَلَنْ تَنْهُوَالَنْ تَنْهِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَنْهُوَلَنْ اَنْهُوَ مُتَكَلِّمٌ
Muzari Malum Mansup ikinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَنْ يَحْمُوالَنْ يَحْمِيَالَنْ يَحْمِىَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يَحْمِينَلَنْ تَحْمِيَالَنْ تَحْمِىَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَحْمُوالَنْ تَحْمِيَالَنْ تَحْمِىَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تَحْمِينَلَنْ تَحْمِيَالَنْ تَحْمِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَحْمِىَلَنْ اَحْمِىَ مُتَكَلِّمٌ
Muzari Malum Mansup üçüncü babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَنْ يَرْعَوْالَنْ يَرْعَيَالَنْ يَرْعَىمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يَرْعَيْنَلَنْ تَرْعَيَالَنْ تَرْعَىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَرْعَوْالَنْ تَرْعَيَالَنْ تَرْعَىمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تَرْعَيْنَلَنْ تَرْعَيَالَنْ تَرْعَىْمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَرْعَىلَنْ اَرْعَى مُتَكَلِّمٌ
Muzari Mansup:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَنْ يُدْعَوْالَنْ يُدْعَيَالَنْ يُدْعَىمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يُدْعَيْنَلَنْ تُدْعَيَالَنْ تُدْعَىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تُدْعَوْالَنْ تُدْعَيَالَنْ تُدْعَىمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تُدْعَيْنَلَنْ تُدْعَيَالَنْ تُدْعَىْمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نُدْعَىلَنْ اُدْعَى مُتَكَلِّمٌ
Muzari Meçhul Mansup kalıbı şu şekilde çekilir:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَنْ يُدْعَوْالَنْ يُدْعَيَالَنْ يُدْعَىمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يُدْعَيْنَلَنْ تُدْعَيَالَنْ تُدْعَىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تُدْعَوْالَنْ تُدْعَيَالَنْ تُدْعَىمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تُدْعَيْنَلَنْ تُدْعَيَالَنْ تُدْعَىْمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نُدْعَىلَنْ اُدْعَى مُتَكَلِّمٌMUZARİ MECZUM 
ن’lu sigalar sahihteki kaideye tabidir. ن’suz beş sigada ise son harf olan و hayut ى yahut da الف düşer. لَمْ يَحْمِ، لَمْ يَدْعُ، لَمْ يُدْعَ، لَمْ يَنْهُ، لَمْ يَنْسَ، لَمْ يَرْعَ gibi.
لَمْ يَدْعُ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَمْ يَدْعُوالَمْ يَدْعُوَالَمْ يَدْعُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَمْ يَدْعُونَلَمْ تَدْعُوَالَمْ تَدْعُمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ تَدْعُوالَمْ تَدْعُوَالَمْ تَدْعُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَمْ تَدْعُونَلَمْ تَدْعُوَالَمْ تَدْعِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ نَدْعُلَمْ اَدْعُ مُتَكَلِّمٌ
لَمْ يَنْهُ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَمْ يَنْهُوالَمْ يَنْهُوَالَمْ يَنْهُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَمْ يَنْهُونَلَمْ تَنْهُوَالَمْ تَنْهُمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ تَنْهُوالَمْ تَنْهُوَالَمْ تَنْهُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَمْ تَنْهُونَلَمْ تَنْهُوَالَمْ تَنْهِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ نَنْهُلَمْ اَنْهُ مُتَكَلِّمٌ
لَمْ يَحْمِ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَمْ يَحْمُوالَمْ يَحْمِيَالَمْ يَحْمِمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَمْ يَحْمِينَلَمْ تَحْمِيَالَمْ تَحْمِمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ تَحْمُوالَمْ تَحْمِيَالَمْ تَحْمِمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَمْ تَحْمِينَلَمْ تَحْمِيَالَمْ تَحْمِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ نَحْمِلَمْ اَحْمِ مُتَكَلِّمٌ
لَمْ يَرْعَ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَمْ يَرْعَوْلَمْ يَرْعَيَالَمْ يَرْعَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَمْ يَرْعَيْنَلَمْ تَرْعَيَالَمْ تَرْعَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ تَرْعَوْالَمْ تَرْعَيَالَمْ تَرْعَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَمْ تَرْعَيْنَلَمْ تَرْعَيَالَمْ تَرْعَىْمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ نَرْعَلَمْ اَرْعَ مُتَكَلِّمٌ
لَمْ يَنْسَ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَمْ يَنْسَوْالَمْ يَنْسَيَالَمْ يَنْسَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَمْ يَنْسَيْنَلَمْ تَنْسَيَالَمْ تَنْسَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ تَنْسَوْالَمْ تَنْسَيَالَمْ تَنْسَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَمْ تَنْسَيْنَلَمْ تَنْسَيَالَمْ تَنْسَىْمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ نَنْسَلَمْ اَنْسَ مُتَكَلِّمٌ
لَمْ يُدْعَ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَمْ يُدْعَوْالَمْ يُدْعَيَالَمْ يُدْعَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَمْ يُدْعَيْنَلَمْ تُدْعَيَالَمْ تُدْعَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ تُدْعَوْالَمْ تُدْعَيَالَمْ تُدْعَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَمْ تُدْعَيْنَلَمْ تُدْعَيَالَمْ تُدْعَىْمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ نُدْعَلَمْ اُدْعَ مُتَكَلِّمٌ
EMRİ HAZIR MALUM
Emri Hazır malumu üç şekil üzere bulunur:
  1. اُفْعُ
  2. اِفْعِ
  3. اِفْعَ
Birinci ve beşinci babın emri hazır malumu اُفْعُ şeklindedir. Örnek: Birinci babdan: اُدْعُ , İkinci babdan: اُنْهُ gibi.
اُفْعُ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
اُفْعُوااُفْعُوَااُفْعُمُذَكَّرٌمُخَاطَبٌ
اُفْعُونَاُفْعُوََااُفْعِىمُؤَنَّثٌ
اُدْعُ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
اُدْعُوااُدْعُوَااُدْعُمُذَكَّرٌمُخَاطَبٌ
اُدْعُونَاُدْعُوَااُدْعِىمُؤَنَّثٌ
اُنْهُ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
اُنْهُوااُنْهُوَااُنْهُمُذَكَّرٌمُخَاطَبٌ
اُنْهُونَاُنْهُوَااُنْهِىمُؤَنَّثٌ
İkinci babın emri hazır malumu اِفْعِ şeklindedir. اِحْمِ gibi.
اِفْعِ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
اِفْعُوااِفْعِيَااِفْعِمُذَكَّرٌمُخَاطَبٌ
اِفْعِينَاِفْعِيَااِفْعِىمُؤَنَّثٌ
اِحْمِ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
اِحْمُوااِحْمِيَااِحْمِمُذَكَّرٌمُخَاطَبٌ
اِحْمِينَاِحْمِيَااِحْمِىمُؤَنَّثٌ
Üçüncü ve dördüncü babın emri hazır malumu اِفْعَ şeklindedir. Mesela üçüncü babdan اِرْعَ ,dördüncü babdan اِنْسَ gibi.
اِفْعَ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
اِفْعَوْااِفْعَيَااِفْعَمُذَكَّرٌمُخَاطَبٌ
اِفْعَيْنَاِفْعَيَااِفْعَىْمُؤَنَّثٌ
اِرْعَ fiilinin çekimi: 
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
اِرْعَوْاِرْعَيَااِرْعَمُذَكَّرٌمُخَاطَبٌ
اِرْعَيْنَاِرْعَيَااِرْعَىْمُؤَنَّثٌ
اِنْسَ fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
اِنْسَوْااِنْسَيَااِنْسَمُذَكَّرٌمُخَاطَبٌ
اِنْسَيْنَاِنْسَيَااِنْسَىْمُؤَنَّثٌ
Not:
Birinci şekilde bulunan emri hazırların üçüncü harfi yalnız müfred müennes muhatab sigasında esre, diğerlerinde hep ötredir.
İkinci şekilde bulunan emri hazırların üçüncü harfi yalnız cemi müzekker muhatab sigasında ötre diğerlerinde hep esredir.
Üçüncü şekilde bulunan emri hazırların üçüncü harfi her sigada üstündür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder