2 Ekim 2012 Salı

MEHMUZUL FA


MEHMUZUL FA
Mehmuzul Fa dört babdan gelir:
  1. birinci babdan يَأْمُرُ أَمَرَ  gibi.
  2. İkinci babdan أَبَدَ يَأْبِدُ gibi.
  3. Dördüncü babdan أَبِثَ - يَأْبَثُ gibi.
  4. Beşinci babdan اَدُبَ يَأْدُبُ gibi.
FİİLİ MAZİ MALUM
Mehmuzul Fa’ların mazi malumu ve meçhulu tamamıyla sahihdeki gibi çekilir.
أَمَرَ  (birinci babdan) fiili mazinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil emretmek
أَمَرُواأَمَرَاأَمَرَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
أَمَرْنَأَمَرَتَاأَمَرَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
أَمَرْتُمْأَمَرْتُمَاأَمَرْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
أَمَرْتُنَّأَمَرْتُمَاأَمَرْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
أَمَرْنَاأَمَرْتُ مُتَكَلِّمٌ
أَبَدَ  (ikinci babdan) fiili mazinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil oturmak
أَبَدُواأَبَدَاأَبَدَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
أَبَدْنَأَبَدَتَاأَبَدَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
أَبَدْتُمْأَبَدْتُمَاأَبَدْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
أَبَدْتُنَّأَبَدْتُمَاأَبَدْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
أَبَدْنَاأَبَدْتُ مُتَكَلِّمٌ
أَبِثَ  (dördüncü babdan) fiili mazinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
أَبِثُواأَبِثَاأَبِثَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
أَبِثْنَأَبِثَتَاأَبِثْتْمُؤَنَّثٌ Dişil
أَبِثْتُمْأَبِثْتُمَاأَبِثْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
أَبِثْتُنَّأَبِثْتُمَاأَبِثْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
أَبِثْنَاأَبِثْتُ مُتَكَلِّمٌ
أَدُبَ  (beşinci babdan) fiili mazinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil emretmek
أَدُبُواأَدُبَاأَدُبَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
أَدُبْنَأَدُبَتَاأَدُبَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
أَدُبْتُمْأَدُبْتُمَاأَدُبْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
أَدُبْتُنَّأَدُبْتُمَاأَدُبْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
أَدُبْنَاأَدُبْتُ مُتَكَلِّمٌ
FİİLİ MAZİ MEÇHUL 
أَمَرَ  (birinci babdan) meçhul fiili mazinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil emretmek
أُمِرُواأُمِرَاأُمِرَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
أُمِرْنَأُمِرَتَاأُمِرَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
أُمِرْتُمْأُمِرْتُمَاأُمِرْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
أُمِرْتُنَّأُمِرْتُمَاأُمِرْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
أُمِرْنَاأُمِرْتُ مُتَكَلِّمٌ

أَبَدَ  (ikinci babdan) meçhul fiili mazinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil emretmek
أُبِدُواأُبِدَاأُبِدَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
أُبِدْنَأُبِدَتَاأُبِدَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
أُبِدْتُمْأُبِدْتُمَاأُبِدْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
أُبِدْتُنَّأُبِدْتُمَاأُبِدْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
أُبِدْنَاأُبِدْتُ مُتَكَلِّمٌ

أَبِثَ  (dördüncü babdan) meçhul fiili mazinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
أُبِثُواأُبِثَاأُبِثَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
أُبِثْنَأُبِثَتَاأُبِثَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
أُبِثْتُمْأُبِثْتُمَاأُبِثْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
أُبِثْتُنَّأُبِثْتُمَاأُبِثْتُمُؤَنَّثٌ Dişil
أُبْثْنَاأُبِثْتُ مُتَكَلِّمٌ
أَدُبَ  (beşinci babdan) meçhul fiili mazinin çekimi olmaz!.. Çünkü lazım fiildir.
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil Emretmek
yokyokyokمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
yokyokyokمُؤَنَّثٌ Dişil
yokyokyokمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
yokyokyokمُؤَنَّثٌ Dişil
yokyokyok مُتَكَلِّمٌ
MUZARİ MALUM
Mehmuzul Fa’ların muzari malumu –yalnız “MÜTEKELLİM VAHDEH” çekimi müstesna olmak üzere- sahih gibi çekilir.
Mütekellim vahdeh çekiminin ise اَهْ denilmeyip آ denilir. O halde يَأْمُرُ kelimesi يَكْتُبُ gibi çekilir (tasrif olunur), yalnız mütekellim vahdeh çekiminde çekiminde أَهْ مُرُ denilmeyip, آمُرُdenilir. İşte farkı bu kadardır.
Diğer babların muzari malumu da böyledir. Örnek: يَأْبِدُ fiili muzarinin mütekellim vahdeh çekimindeآبِدُ; يَأْبَثُ fiili muzarinin mütekellim vahdeh çekiminde آبَثُ; يَأْدُبُ fiili muzarinin vahdeh çekiminde آدُبُ denilir.
أَمَرَ ٠ يَأْمُرُ  (birinci babdan) malum fiili muzarinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil emretmek
يَأْمُرُونَيَأْمُرَانِيَأْمُرُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَأْمُرْنَتَأْمُرَانِتَأْمُرُمُؤَنَّثٌ Dişil
تَأْمُرُونَتَأْمُرَانِتَأْمُرُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَأْمُرْنَتَأْمُرَانِتَأْمُرِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَأْمُرُآمُرُ مُتَكَلِّمٌ
أَبَدَ ٠ يَأْبِدُ  (ikinci babdan) malum fiili muzarinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil oturmak
يَأْبِدُونَيَأْبِدَانِيَأْبِدُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَأْبِدْنَتَأْبِدَانِتَأْبِدُمُؤَنَّثٌ Dişil
تَأْبِدُونَتَأْبِدَانِتَأْبِدُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَأْبِدْنَتَأْبِدَانِتَأْبِدِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَأْبِدُآبِدُ مُتَكَلِّمٌ
أَبِثَ ٠ يَأْبَثُ  (dördüncü babdan) malum fiili muzarinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
يَأْبَثُونَيَأْبَثَانِيَأْبَثُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَأْبَثْنَتَأْبَثَانِتَأْبَثُمُؤَنَّثٌ Dişil
تَأْبَثُونَتَأْبَثَانِتَأْبَثُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَأْبَثْنَتَأْبَثَانِتَأْبَثِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَأْبَثُآبَثُ مُتَكَلِّمٌ
أَدُبَ ٠ يَأْدُبُ  (beşinci babdan) malum fiili muzarinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil emretmek
يَأْدُبُونَيَأْدُبَانِيَأْدُبُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَأْدُبْنَتَأْدُبَانِتَأْدُبُمُؤَنَّثٌ Dişil
تَأْدُبُونَتَأْدُبَانِتَأْدُبُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَأْدُبْنَتَأْدُبَانِتَأْدُبِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَأْدُبُآدُبُ مُتَكَلِّمٌ
MUZARİ MEÇHUL 
Mehmuzul Fa’ların muzari meçhulü –yalnız MÜTEKELLİM VAHDEH çekimi müstesna olmak üzere- sahih gibi çekilir. Mütekellim vahdeh çekiminde ise اُهْ denilmeyip, اُو denilir. O haldeيُأْمَلُ kelimesi يُكْتَبُ gibi çekilir. Yalnız mütekellim vahdeh çekiminde اُءْمَلُ denilmeyip,اُومَلُ denilir. İşte farkı bu kadardır.
Diğer babların muzari meçhulü de böyledir: اُومَتُ ، اُولَفُ gibi. 
MUZARİ MANSUB – MUZARİ MECZUM 
Mehmuzul Fa’ların muzari mansub ve meczumu sahih fiillerdeki kaideye tabidir. 
EMRİ HAZIR MALUM 
Mehmuzul Fa’ların emri hazırı malumu üç şekil üzere gelir:
  1. Birinci ve beşinci babın emri hazır malumu اُوعُلْ şeklinde gelir. Örnek: اَمَلَ denاُومُلْ; اَدُبَ den اُودُبْ gibi.
  2. İkinci babın emri hazır malumu اِيعِلْ şeklinde gelir. Örnek: اَمَتَ den اِيعِتْ gibi.
  3. Dördüncü babın emri hazır malumu اِيعَلْ şeklinde gelir. Örnek: اَلِفَ den اِيلَفْ gibi.
Dikkat:
Mehmuzul Fa’ların emri hazır malumu şekilce sahih fiilinkinden farklı ise de yine sahih gibi çekilir.
Birinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil 
اُومُلُوااُومُلاَاُومُلْمُذَكَّرٌ
اُومُلْنَاُومُلاَاُومُلِىمُؤَنَّثٌ


جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil 
اُودُبُوااُودُبَااُودُبْمُذَكَّرٌ
اُودُبْنَاُودُبَااُودُبِىمُؤَنَّثٌ
İkinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil 
اِيمِتُُوااِيمِتَااِيمِتْمُذَكَّرٌ
اِمِتْنَاِيمِتَااِيمِتِىمُؤَنَّثٌ
Dördüncü babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil 
اِيلَفُوااِيلَفَااِيلَفْمُذَكَّرٌ
اِيلَفْنَاِيلَفَااِيلَفِىمُؤَنَّثٌ
Dikkat:
Birinci babdan olan اَمَرَ، اَكَلَ، اَخَذَ fiili mazi kelimelerinin emri hazır malumu anlatılan umumi kaideden müstesnadır. Yani bunların emri hazır malumunda yukarıda anlatılan kaideye göre اُوكُلْ، اُوخُذْ،اُومُرْ denilmesi icap ederdi. Fakat böyle söylenmemiştir. Belki اُو harfi atılarak مُرْ، كُلْ، خُذْ denilmiştir.
Ancak bunların çekimi sahih fiilerdeki kaideye uygundur:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil 
خُذُواخُذَاخُذْمُذَكَّرٌ
خُذْنَخُذَاخُذِىمُؤَنَّثٌ


جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil 
مُرُوامُرَامُرْمُذَكَّرٌ
مُرْنَمُرَامُرِىمُؤَنَّثٌ


جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil 
كُلُواكُلاَكُلْمُذَكَّرٌ
كُلْنَكُلاَكُلِىمُؤَنَّثٌ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder