2 Ekim 2012 Salı

Ecvef FiillerECVEF FİİLLER 
Ecvef; birinci, ikinci ve dördüncü bablardan gelir.
-          Birinci babdan gelen ecvef fiiller فَالَ ، يَفُولُ şeklinde olur. زَارَ ، يَزُورُ gibi. (53 adet fiil)
-          İkinci babdan gelen ecvef fiiller فَالَ ، يَفِيلُ şeklinde olur. بَاعَ ، يَبِيعُ gibi. (20 adet fiil)
-          Dördüncü babdan gelen ecvef fiiller فَالَ ، يَفَالُ şeklinde olur. خََالَ ، يَخَالُgibi. (21 adet fiil)
MAZİ MALUM 
Ecvef fiilin, mazi malumu birinci babdan şöyle gelir:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
فَالُوافَالاَفَالَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
فُلْنَفَالَتَافَالَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
فُلْتُمْفُلْتُمَافُلْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
فُلْتُنَّفُلْتُمَافُلْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
فُلْنَافُلْتُ مُتَكَلِّمٌ
İkinci ve dördüncü bablarda şöyle çekilir:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
فَالُوافَالاَفَالَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
فِلْنَفَالَتَافَالَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
فِلْتُمْفِلْتُمَافِلْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
فِلْتُنَّفِلْتُمَافِلْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
فِلْنَافِلْتُ مُتَكَلِّمٌ
Yani elif, baştan beş sigada durur. Altıncıdan itibaren düşer. Elif düşmekle beraber birinci harf birinci babda ötre, ikinci babda ve dördüncü bablarda esre okunur.
Birinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
زَارُوازَارَازَارَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
زُرْنَزَارَتَازَارَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
زُرْتُمْزُرْتُمَازُرْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
زُرْتُنَّزُرْتُمَازُرْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
زُرْنَازُرْتُ مُتَكَلِّمٌ
İkinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
بََاعُوابَاعَابَاعَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
بِعْنَبَاعَتَابَاعَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
بِعْتُمْبِعْتُمَابِعْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
بِعْتُنَّبِعْتُمَابِعْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
بِعْنَابِعْتُ مُتَكَلِّمٌ
Dördüncü babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
خَالُواخَالاَخَالَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
خِلْنَخَالَتَاخَالَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
خِلْتُمْخِلْتُمَاخِلْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
خِلْتُنَّخِلْتُمَاخِلْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
خِلْنَاخِلْتُ مُتَكَلِّمٌ
MAZİ MEÇHUL
Mazi meçhul her babda فِيلَ şeklinde gelir. زِيرَ ، بِيعَ ، خِيلَ gibi.
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
فِيلُوافِيلاَفِيلَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
فِلْنَفِيلَتَافِيلَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
فِلْتُمْفِلْتُمَافِلْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
فِلْتُنَّفِلْتُمَافِلْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
فِلْنَافِلْتُ مُتَكَلِّمٌ
Yani ikinci harfi olan ى baştan beş sigada durur. Altıncıdan itibaren düşer.
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
زِيرُوازِيرَازِيرَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
زِرْنَزِيرَتَازِيرَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
زِرْتُمْزِرْتُمَازِرْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
زِرْتُنَّزِرْتُمَازِرْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
زِرْنَازِرْتُ مُتَكَلِّمٌ


جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
بِيعُوابِيعَابِيعَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
بِعْنَبِيعَتَابِيعَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
بِعْتُمْبِعْتُمَابِعْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
بِعْتُنَّبِعْتُمَابِعْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
بِعْنَابِعْتُ مُتَكَلِّمٌ


جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
خِيلُواخِيلاَخِيلَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
خِلْنَخِيلَتَاخِيلَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
خِلْتُمْخِلْتُمَاخِلْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
خِلْتُنَّخِلْتُمَاخِلْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
خِلْنَاخِلْتُ مُتَكَلِّمٌ
MUZARİ MALUM 
Yukarıda da gördüğümüz gibi muzari malum:
-          Birinci babda يَفُولُ şeklinde olur. يَزُورُ gibi.
-          İkinci babda يَفِيلُ şeklinde olur. يَبِيعُ gibi.
-          Dördüncü babda يَفَالُ şeklinde olur. يَخَالُ gibi.
Muzari malum çekilirken üçüncü harfi olan birinci babda و, ikinci babda ى ve dördüncü babda الف yalnız iki cemi müenneste düşer, diğerlerinde ise düşmez.
Birinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
يَزُورُونَيَزُورَانِيَزُورُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَزُرْنَتَزُورَانِتَزُورُمُؤَنَّثٌ Dişil
تَزُورُونَتَزُورَانِتَزُورُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَزُرْنَتَزُورَانِتَزُورِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَزُورُاَزُورُ مُتَكَلِّمٌ
İkinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
يَبِيعُونَيَبِيعَانِيَبِيعُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَبِعْنَتَبِيعَانِتَبِيعُمُؤَنَّثٌ Dişil
تَبِيعُونَتَبِيعَانِتَبِيعُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَبِعْنَتَبِيعَانِتَبِيعِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَبِيعُاَبِيعُ مُتَكَلِّمٌ
Dördüncü babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
يَخَالُونَيَخَالاَنِيَخَالُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَخَلْنَتَخَالاَنِتَخَالُمُؤَنَّثٌ Dişil
تَخَالُونَتَخَالاَنِتَخَالُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَخَلْنَتَخَالاَنِتَخَالِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَخَالُاَخَالُ مُتَكَلِّمٌECVEF FİİLLER 
MUZARİ MEÇHUL 
Muzari meçhul her babda يُفَالُ şeklindedir. يُبَاعُ ، يُزَارُ ، يُخَالُ gibi.
Muzari meçhul çekilirken üçüncü harfi olan الف yalnız iki cemi müenneste düşer diğerlerinde ise düşmez.
Birinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
يُزَارُونَيُزَارَانِيُزَارُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يُزَرْنَتُزَارَانِتُزَارُمُؤَنَّثٌ Dişil
تُزَارُونَتُزَارََانِتُزَارُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تُزَرْنَتُزَارَانِتُزَارِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نُزَارُاُزَارُ مُتَكَلِّمٌ
İkinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
يُبَاعُونَيُبَاعَانِيُبَاعُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يُبَعْنَتُبَاعَانِتُبَاعُمُؤَنَّثٌ Dişil
تُبَاعُونَتُبَاعَانِتُبَاعُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تُبَعْنَتُبَاعَانِتُبَاعِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نُبَاعُاُبَاعُ مُتَكَلِّمٌ
Dördüncü babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


يُخَالُونَيُخَالاَنِيُخَالُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يُخَلْنَتُخَالاَنِتُخَالُمُؤَنَّثٌ Dişil
تُخَالُونَتُخَالاَنِتُخَالُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تُخَلْنَتُخَالاَنِتُخَالِِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نُخَالُاُخَالُ مُتَكَلِّمٌ
MUZARİ MANSUP 
Ecvef fiillerin mansubu sahihdeki kaideye tabidir: لَنْ يَزُورَ ، لَنْ يَخَالَ ، لَنْ يَبِيعَ gibi.
Birinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


لَنْ يَزُورُلَنْ يَزُورَالَنْ يَزُورَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يَزُرْنَلَنْ تَزُورَالَنْ تَزُورَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَزُورُوالَنْ تَزُورَالَنْ تَزُورَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تَزُرْنَلَنْ تَزُورَالَنْ تَزُورِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَزُورَلَنْ اَزُورَ مُتَكَلِّمٌ
İkinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


لَنْ يَبِيعُوالَنْ يَبِيعَالَنْ يَبِيعَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يَبِعْنَلَنْ تَبِيعَالَنْ تَبِيعَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَبِيعُوالَنْ تَبِيعَالَنْ تَبِيعَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تَبِعْنَلَنْ تَبِيعَالَنْ تَبِيعِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَبِيعَلَنْ اَبِيعَ مُتَكَلِّمٌ
Dördüncü babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
لَنْ يَخَالُوالَنْ يَخَالاَلَنْ يَخَالَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يَخَلْنَلَنْ تَخَالاَلَنْ تَخَالَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَخَالُوالَنْ تَخَالاَلَنْ تَخَالَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تَخَلْنَلَنْ تَخَالاَلَنْ تَخَالِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَخَالَلَنْ اَخَالَ مُتَكَلِّمٌ
MUZARİ MALUM MECZUM
Sonu nunlu sigalar sahihteki kaideye tabiidir. Nun’suz beş sigada ise sahih olduğu gibi son harfin harekesi düşer ve fazla olarak üçüncü harfin kendisi de yani و yahut ى veya الف de düşer. لَمْ يَزُرْ ، لَمْ يَخَلْ ، لَمْ يَبِعْ gibi.
Birinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


لَمْ يَزُورُوالَمْ يَزُورَالَمْ يَزُرْمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَمْ يَزُرْنَ
لَمْ تَزُورَا
لَمْ تَزُرْمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ تَزُورُوالَمْ تَزُورَالَمْ تَزُرْمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَمْ تَزُرْنَلَمْ تَزُورَالَمْ تَزُورِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ نَزُرْلَمْ اَزُرْ مُتَكَلِّمٌ
İkinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


لَمْ يَبِيعُوالَمْ يَبِيعَالَمْ يَبِعْمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَمْ يَبِعْنَلَمْ تَبِيعَالَمْ تَبِعْمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ تَبِيعُوالَمْ تَبِيعَالَمْ تَبِعْمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَمْ تَبِعْنَلَمْ تَبِيعَالَمْ تَبِيعِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ نَبِعْلَمْ اَبِعْ مُتَكَلِّمٌ
Dördüncü babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


لَمْ يَخَالُوالَمْ يَخَالاَلَمْ يَخَلْمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَمْ يَخَلْنَلَمْ تَخَالاَلَمْ تَخَلْمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ تَخَالُوالَمْ تَخَالاَلَمْ تَخَلْمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَمْ تَخَلْنَلَمْ تَخَالاَلَمْ تَخَالِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ نَخَلْلَمْ اَخَلْ مُتَكَلِّمٌ
MUZARİ MEÇHUL MECZUM 
Birinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


لَمْ يُزَارُوالَمْ يُزَارَالَمْ يُزَرْمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَمْ يُزَرْنَلَمْ تُزَارَالَمْ تُزَرْمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ تُزَارُوالَمْ تُزَارَالَمْ تُزَرْمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَمْ تُزَرْنَلَمْ تُزَارَالَمْ تُزَارِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ نُزَرْلَمْ اُزَرْ مُتَكَلِّمٌ
İkinci babdan:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


لَمْ يَوبَاعُوالَمْ يَبَاعَالَمْ يُبَعْمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَمْ يُبَعْنَلَمْ تُبَاعَالَمْ تُبَعْمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ تُبَاعُوالَمْ تُبَاعَالَمْ تُبَعْمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَمْ تُبَعْنَلَمْ تُبَاعَالَمْ تُبَاعِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ نُبَعْلَمْ اُبَعْ مُتَكَلِّمٌ
Dördüncü babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ


لَمْ يُخَالُوالَمْ يُخَالاَلَمْ يُخَلْمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَمْ يُخَلْنَلَمْ تُخَالاَلَمْ تُخَلْمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ تُخَالُوالَمْ تُخَالاَلَمْ تُخَلْمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَمْ تُخَلْنَلَمْ تُخَالاَلَمْ تُخَالِىمُؤَنَّثٌ Dişil
لَمْ نُخَلْلَمْ اُخَلْ مُتَكَلِّمٌ
Emri Hazır Malum
Emri Hazırın Malumu
Birinci babdan فُلْ şeklinde gelir. زُرْ gibi.
İkinci babdan فِلْ şeklinde gelir. بِعْ gibi.
Dördüncü babdan فَلْ şeklinde gelir. خَلْ gibi.
Emri hazırın malumu çekilirken ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sigalarda birinci şeklin ötresinden sonra و , ikinci şeklin esresinden sonra ى , üçüncü şeklin üstününden sonra الفilave etmek gerekir.
Birinci babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ


زُورُازُورَازُرْمُذَكَّرٌمُخَاطَبٌ
زُرْنَزُورَازُورِىمُؤَنَّثٌ
İkinci babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ


بِيعُوابِيعَابِعْمُذَكَّرٌمُخَاطَبٌ
بِعْنَبِيعَابِيعِىمُؤَنَّثٌ
Dördüncü babdan:
جَمْعٌتَثْنِيَةٌمُفْرَدٌ


خَلُواخَالاَخَلْمُذَكَّرٌمُخَاطَبٌ
خَلْنَخَالاخَالِىمُؤَنَّثٌ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder