2 Ekim 2012 Salı

MUZAAF FİİLLERMUZAAF FİİLLER
Muzaaf, birinci, ikinci ve dördüncü bablardan gelir:
  1. birinci babdan gelen muzaaflar: فَعَّ ، يَفُعُّ şeklinde olur. Örnek: رَدَّ ، يَرُدُّ gibi.
  2. İkinci babdan gelen muzaaflar: فَعَّ ، يَفِعُّ şeklinde olur. Örnek: حَبَّ ، يَحِبُّ gibi.
  3. Dördüncü babdan gelen muzaaflar: فَعَّ ، يَفَعُّ şeklinde olur.Örnek: عَضَّ ، يَعَضُّgibi.
Mazi malum birinci çekimi her babda فَعَّ şeklindedir.
Mazi malumun baştan beş çekimi şeddelidir. Sahihe benzemez. Fakat altıncıdan itibaren şedde düşer ve sahih gibi çekilir:
Birinci babda:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
فَعُّوافَعَّافَعَّمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
فَعَلْنَفَعَّتَافَعَّتْمُؤَنَّثٌ Dişil
فَعَلْتُمَْفَعَلْتُمَافَعَلْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
فَعَلْتُنَّفَعَلْتُمَافَعَلْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
فَعَلْنَا فَعَلْتُ مُتَكَلِّمٌ
Birinci babda:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
رَدُّوارَدَّارَدَّمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
رَدَدْنَرَدَّتَارَدَّتْمُؤَنَّثٌ Dişil
رَدَدْتُمْرَدَدْتُمَارَدَدْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
رَدَدْتُنَّرَدَدْتُمَارَدَدْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
رَدَدْنَا رَدَدْتُ مُتَكَلِّمٌ
İkinci babda:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
حَبُّواحَبَّاحَبَّمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
حَبَبْنَحَبَّتَاحَبَّتْمُؤَنَّثٌ Dişil
حَبَبْتُمْحَبَبْتُمَاحَبَبْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
حَبَبْتُنَّحَبَبْتُمَاحَبَبْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
حَبَبْنَا حَبَبْتُ مُتَكَلِّمٌ
Dördüncü babda:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
فَعَُّوافَعَّافَعَّمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
فَعِلْنَفَعَّتَافَعَّتْمُؤَنَّثٌ Dişil
فَعِلْتُمْفَعِلْتُمَافَعِلْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
فَعِلْتُنَّفَعِلْتُمَافَعِلْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
فَعِلْنَافَعِلْتُ مُتَكَلِّمٌ
Dördüncü babda:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
غَضُّواغَضَّاغَضَّمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
غَضِضْنَغَضَّتََاغَضَّتْمُؤَنَّثٌ Dişil
غَضِضْتُمْغَضِضْتُمَاغَضِضْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
غَضِضْتُنَّغَضِضْتُمَاغَضِضْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
غَضِضْنَا غَضِضْتُ مُتَكَلِّمٌ
MAZİ MEÇHUL
Mazi meçhul her babda (kalıpta) فُعَّ biçimindedir. Şu halde رَدَّ nin meçhulü رُدَّ; حَبَّ  nin meçhulü حُبَّ; غَضَّ nin meçhulü غُضَّ olmuş olur.
Mazi meçhulün de baştan beş çekimi şeddelidir. Sahihe benzemez.
Fakat altıncıdan itibaren şedde düşer ve sahih gibi çekilir:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
فُعُّوافُعَّافُعَّمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
فُعِلْنَفُعَّتَافُعَّتْمُؤَنَّثٌ Dişil
فُعِلْتُمْفُعِلْتُمَافُعِلْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
فُعِلْتُنَّفُعِلْتُمَافُعِلْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
فُعِلْنَا فُعِلْتُ مُتَكَلِّمٌ
رُدَّ mazi meçhul fiilide bu şekil çekilir:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
رُدُّوارُدَّارُدَّمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
رُدِدْنَرُدَّتَارُدَّتْمُؤَنَّثٌ Dişil
رُدِدْتُمْرُدِدْتُمَارُدِدْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
رُدِدْتُنَّرُدِدْتُمَارُدِدْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
رُدِدْنَارُدِدْتُ مُتَكَلِّمٌ
حُبَّ mazi meçhul fiilide bu şekil çekilir:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
حُبُواحُبَّاحُبَّمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
حُبِبْنَحُبَّتَاحُبَّتْمُؤَنَّثٌ Dişil
حُبِبْتُمْحُبِبْتُمَاحُبِبْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
حُبِبْتُنَّحُبِبْتُمَاحُبِبْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
حُبِبْنَا حُبِبْتُ مُتَكَلِّمٌ
غُضَّ mazi meçhul fiilide bu şekil çekilir:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
عُضُّواعُضَّاعُضَّمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
عُضِضْنَعُضَّتَاعُضَّتْمُؤَنَّثٌ Dişil
عُضِضْتُمْعُضِضْتُمَاعُضِضْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
عُضِضْتُنَّعُضِضْتُمَاعُضِضْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
عُضِضْنَا عُضِضْتُ مُتَكَلِّمٌ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder