2 Ekim 2012 Salı

MİSALİ VAVİ


MİSALİ VAVİ
Misali vavi yalnız birinci babdan bir adet fiil vardır.
İkinci babdan daima يَعِلُ ، فَعَلَ şeklinde olur. وَصَفَ ، يَصِفُ gibi.
Üçüncü babdan daima يَعَلُ ، فَعَلَ şeklinde olur. يَهَبُ ، وَهَبَ gibi.
Dördüncü babdan daima sahih gibi يَفْعَلُ ، فَعِلَ şeklinde olur. وَجِلَ ، يَوْجَلُ gibi.
Beşinci babdan yine sahih gibi يَفْعُلُ ، فَعُلَ şeklinde olur. يَوْقُرَ ، وَقُرَ gibi.
Altıncı babdan daima يَعِلُ ، فَعِلَ şeklinde olur. يَمِقُ ، وَمِقَ gibi.
MAZİ MALUM – MAZİ MEÇHUL
Misali vavilerin mazi malum ve meçhulü tamamıyla sahih gibi çekilir.
MUZARİ MALUMİkinci ve altıncı babın muzari malumu daima يَعِلُ şeklindedir.
Üçüncü babınkı de daima يَعَلُ şeklindedir.
Dördüncü babınkı –yalnız iki kelime müstesna olmak üzere- يَفْعَلُ şeklindedir.
 Beşinci babınki daima يَفْعُلُ şeklinde geleceği yukarıda görülmüştü.
Eğer muzari malum يَفْعَلُ yahut  يَفْعُلُ şeklinde ise bunlar sahih gibidir. Şu halde يَوْجَلُkelimesi يَعْلَمُ gibi, يَوْقُرُ kelimesi يَحْسُنُ gibi çekilir.
يَعَلُ yahut يَعِلُ şeklinde bulunan muzari malumlara gelince bunlar da sahihteki kaideye göre çekilirler. Fakat ikinci harfin harekesi daima muhafaza edilmelidir.
 MALUMLARININ ÇEKİMİ:
يَصِفُ misal (vavi) malum muzari fiilinin çekimi
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


يَصِفُونَيَصِفَانِيَصِفُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَصِفْنَتَصِفَانِتَصِفُمُؤَنَّثٌ Dişil
تَصِفُونَتَصِفَانِتَصِفُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَصِفْنَتَصِفَانِتَصِفِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَصِفُاَصِفُ مُتَكَلِّمٌ

يَعِقُ misali (yai) malum muzari fiilinin çekimi
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


يَعِقُونَيَعِقَانِيَعِقُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَعِقْنَتَعِقَانِتَعِقُمُؤَنَّثٌ Dişil
تَعِقُونَتَعِقَانِتَعِقُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَعِقْنَتَعِقَانِتَعِيقِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَعِقُاَعِقُ مُتَكَلِّمٌ
يَهَبُ misali malum muzari fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


يَهَبُونَيَهَبَانِيَهَبُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَهَبْنَتَهَبَانِتَهَبُمُؤَنَّثٌ Dişil
تَهَبُونَتَهَبَانِتَهَبُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَهَبْنَتَهَبَانِتَهَبِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَهَبُاَهَبُ مُتَكَلِّمٌ
يَسَعُ  misali malum muzari fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


يَسَعُونَيَسَعَانِيَسَعُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَسَعْنَتَسَعَانِتَسَعُمُؤَنَّثٌ Dişil
تَسَعُونَتَسَعَانِتَسَعُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَسَعْنَتَسَعَانِتَسَعِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَسَعُُاَسَعُ مُتَكَلِّمٌ
يَطَأُ misali malum muzari fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


يَطَئُونَيَطَئَانِيَطَأُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يَطَئْنَتَطَئَانِتَطَأُمُؤَنَّثٌ Dişil
تَطَئُونَتَطَئَانِتَطَأُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تَطَئْنَتَطَئَانِتَطَئِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نَطَأُاَطَأُ مُتَكَلِّمٌ
 
MEÇHULLERİNİN ÇEKİMİ:يُوسَعُ misali (vavi) muzari meçhül fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


يُوسَعُونَيُوسَعَانِيُوسَعُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
يُوسَعْنَتُوسَعَانِتُوسَعُمُؤَنَّثٌ Dişil
تُوسَعُونَتُوسَعَانِتُوسَعُمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
تُوسَعْنَتُوسَعَانِتُوسَعِينَمُؤَنَّثٌ Dişil
نُوسَعُاُوسَعُ مُتَكَلِّمٌ

MUZARİ MANSUB ÇEKİMİ:
يَصِفُ ٠ لَنْ يَصِفَ Misal muzari mansub fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


لَنْ يَصِفُوالَنْ يَصِفَالَنْ يَصِفَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يَصِفْنَلَنْ تَصِفَالَنْ تَصِفَمُؤَنَّثٌ Dişil
الَنْ تَصِفُولَنْ تَصِفَالَنْ تَصِفَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تَصِفْنَلَنْ تَصِفَالَنْ تَصِفِيمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَصِفَلَنْ اَصِفَ مُتَكَلِّمٌ
يَهَبُ ٠ لَنْ يَهَبَ Misal muzari mansub fiilin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


لَنْ يَهَبُوالَنْ يَهَبَالَنْ يَهَبَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يَهَبْنَلَنْ تَهَبََالَنْ تَهَبَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَهَبُوالَنْ تَهَبََالَنْ تَهَبَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تَهَبْنَلَنْ تَهَبََالَنْ تَهَبِيمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَهَبَلَنْ اَهَبَ مُتَكَلِّمٌ
يَوْجَلُ ٠ لَنْ يَوْجَلَ Misal muzari mansub fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


لَنْ يَوْجَلُوالَنْ يَوْجَلاَلَنْ يَوْجَلَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يَوْجَلْنَلَنْ تَوْجَلاَلَنْ تَوْجَلَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَوْجَلُوالَنْ تَوْجَلاَلَنْ تَوْجَلَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تَوْجَلْنَلَنْ تَوْجَلاَلَنْ تَوْجَلِيمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَوْجَلَلَنْ اَوْجَلَ مُتَكَلِّمٌ
يَوْقُرُ ٠ لَنْ يَوْقُرَ Misal muzari mansub fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


لَنْ يَوْقُرُوالَنْ يَوْقُرَالَنْ يَوْقُرَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يَوْقُرْنَالَنْ تَوْقُرَلَنْ تَوْقُرَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَوْقُرُواالَنْ تَوْقُرَلَنْ تَوْقُرَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تَوْقُرْنَالَنْ تَوْقُرَلَنْ تَوْقُرِيمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَوْقُرَلَنْ اَوْقُرَ مُتَكَلِّمٌ
يُوصَفُ ٠ لَنْ يُوصَفَ Misal muzari mansub fiilinin çekimi:
جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil


لَنْ يُوصَفُوالَنْ يُوصَفَالَنْ يُوصَفَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
لَنْ يُوصَفْنَلَنْ تُوصَفَالَنْ تُوصَفَمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تُوصَفُوالَنْ تُوصَفَالَنْ تُوصَفَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
لَنْ تُوصَفْنَلَنْ تُوصَفَالَنْ تُوصَفِيمُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نُوصَفَلَنْ اُوصَفَ مُتَكَلِّمٌ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder